Ikona megafonu

INFORMACJA

arząd Powiatu w Gołdapi podjął Uchwałę Nr 353/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z d...
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2024 ROK - grafika

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2024 ROK

Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolont...

NABYWAMY LASY I GRUNTY PRZEZNACZONE DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa...