NABYWAMY LASY I GRUNTY PRZEZNACZONE DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa...
Mali odkrywcy zmysłów

Mali odkrywcy zmysłów

W ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie” odbyły się zajęcia plastyczne pt. “Mali odkrywcy zmysłów”. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Stefanowska. Z...
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców minionego lata

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców minionego lata

W ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie”, dofinansowanej ze środków Gminy Gołdap, odbyła się Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty poprowadziła Ewa Jurk...
domek z puzzli grafika

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Gołdapi podjął Uchwałę Nr 251/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z ...
DZIEŃ KRAJOBRAZU 2022 - KRAJOBRAZ: DOŚWIADCZAM W PEŁ Z okazji Dnia Kraiobrazu 2022 Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiei zaprasza uczniów klas I-VI SP do Udziału w konkursie plastycznym NSZCZA RA 5 ZNYSLów Puszczę można nie tylko zobaczyć, ale też DOTKNĄĆ, POWĄCHAĆ, USŁYSZEĆ, POCZUĆ, POSMAKOWAĆ. Narysuj, iak Ty ią odbierasz swoimi zmysłami! Na Wasze prace czekamy do 21 . 10.2022 r. KRAJO Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia na: pkpr.warmia.mazury.pl

Konkurs plastyczny „Puszcza na 5 zmysłów”

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej serdecznie zaprasza uczniów klas I-VI szkół podstawowych powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie plastycznym „Puszcza na 5 zmysłów”. Konkurs organiz...