Załóż profil zaufany

Dziś i jutro w Starostwie Powiatowym w Gołdapi pracownicy pomagają w założeniu Profilu Zaufanego. Taki profil może założyć każdy, kto posiada numer PESEL. Profil zaufany umożliwia załatwienie coraz w...

Raport o Stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła sze...

Komunikat – zamknięcie mostu na czas remontu

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że od dnia dzisiejszego do odwołania, w związku z remontem, zostanie wstrzymany ruch pojazdów przez most drogowy przed miejscowością Rożyńsk Mały. W związ...

Portal Pacjenta

Szanowni Pacjenci, W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionaln...