Nabór wniosków na Aktywny Samorząd 2024r.

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2024 roku w Systemie Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/)Wnioskodawca musi  posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie.

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków:

Modułu I:

  • od 01.03.2024 r. – do 31.08.2024 r.

Modułu II:

  • od 01.03.2024 r – do 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
  • od 01.09.2024 r. do 10.10.2024r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Szczegółowe informacje na temat programu Aktywny samorząd 2024 można uzyskać na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku

Comments are closed.