Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Do zadań powiatowego centrum zarządzania kryzysowego należą:
1.    Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
2.    Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
3.    Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
4.    Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
5.    Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum.