Starosta

Marzanna Marianna Wardziejewska - Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski

Mam zaszczyt i przyjemność od 23 listopada 2018r.  być Starostą Powiatu Gołdapskiego z woli koleżanek i kolegów Radnych Rady Powiatu.

Przez lata byłam nauczycielem wychowania przedszkolnego i długoletnim dyrektorem miejskich przedszkoli – Przedszkola Samorządowego nr 2  i nr 1 w   Gołdapi.

Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku.

  • Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania oświatą na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,
  • Dwa lata później studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji na Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium,
  • Po kolejnych dwóch latach ukończyłam kurs kwalifikacyjny ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Praca w przedszkolu, praca z ludźmi to moja pasja.

Inne zainteresowania to dobra książka, muzyka, gra na akordeonie, praca w ogródku, haft krzyżykowy, malowanie na płótnie.

Moje doświadczenie w samorządzie powiatowym:

  • 2010 – 2014 Radna Rady Powiatu, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
  • 2014 – 2018 Radna Rady Powiatu, Członek Zarządu Powiatu

Stan rodzinny: mąż Jarosław, synowie: Szymon i Michał, którzy założyli już własne rodziny i ukochany wnuczek pięcioletni Marcel.

Każdy człowiek niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania i wykonywanego zawodu, potrzebuje nowych inspirujących wyzwań. Moim obecnym wyzwaniem jest jak najlepsze sprawowanie powierzonego mi stanowiska.  

Starosta ma bardzo dużo obowiązków, które przypisane są ustawowo. Ale są też obowiązki niewynikające z przepisów, jak: udział w ważnych wydarzeniach, organizowaniu uroczystości, spotkań, itp. Pochłania to bardzo dużo czasu i energii. Nie da się pełnić funkcji starosty podczas pracy w godzinach od 7.30 do 15.30. To niemożliwe. Mam tego świadomość.

Dialog i współpraca z Mieszkańcami to fundament demokracji i samorządności. Służebna rola wobec Mieszkańców jest moim obowiązkiem i osobistym  zaszczytem.

Sukcesy powiatu są zawsze zasługą zespołów ludzkich, organizacji i firm. Tylko właściwy dobór kadr i odpowiednie relacje między nimi pozwalają skutecznie realizować najtrudniejsze cele i zadania. Uważam, że ten, kto potrafi słuchać i szanuje głos i opinie innych, posiada kopalnię wiedzy i pomysłów.

Lubię ludzi, mam do nich szacunek, lubię ich poznawać.

Mam nadzieję, że wspólna praca Radnych Rady Powiatu, Zarządu, zespołu pracowników starostwa oraz jednostek powiatowych będzie owocowała zadowoleniem Mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.

Zgodnie ze złożonym przeze mnie ślubowaniem będę czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli!