Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

Podstawowe zadania:

 1. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
  1. Współpraca z GoldMedica sp. z o. o.  w sprawach zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom Powiatu gołdapskiego.
  2. Opiniowanie Planu Działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  3. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.
  4. Współorganizacja imprez promujących zdrowie.
  5. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gołdapskiego.
 2. W zakresie pomocy społecznej:
  1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie spraw prowadzonych przez jednostkę.
  2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie spraw prowadzonych przez jednostkę.
  3. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z tworzeniem niepublicznych placówek rodzinnych.
  4. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem i publikowaniem kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
  5. Prowadzenie spraw związanych wydaniem decyzji zezwalającej sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.
  6. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych na terenie Powiatu Gołdapskiego.
  7. Koordynowanie prac w związku z realizacją zadań z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  8. Współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej w zakresie spraw prowadzonych przez jednostkę.