Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji

Podstawowe zadania:

 1. Realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół ponadpodstawowych, specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
 3. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki.
 6. Opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
 7. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki niepublicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.
 8. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem lub cofaniem szkołom niepublicznych uprawnień szkoły publicznej.
 9. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z awansem na stopień nauczyciela mianowanego.
 12. Prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej.
 13. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji oświatowej szkołom niepublicznym i kontrolą wykorzystania udzielanych dotacji.