Zdalna Szkoła

Powiat gołdapski w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskał grant
w wysokości 50 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli prowadzonych przez siebie szkół.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Wysokiej jakości laptopy oraz tablety wraz z drukarkami umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 50 000 zł, 18 maja 2020r. do 3 szkół trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów i nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu doszerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.