Formularze do pobrania

Chcesz załatwić nietypową sprawę przez internet? Złożyć podanie, wniosek, skargę czy zażalenie? Wypełnij formularz pisma ogólnego i wyślij go na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP).

Dostęp do informacji publicznej

Załóż profil zaufany

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

Wydział Komunikacji i Transportu


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

W zakresie budownictwa wnioski można pobrać i wysłać z poziomu oficjalnej rządowej aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZMIANA INWESTORA (PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)

WYDAWANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć akt zgonu lub inny dokument urzędowy (tłumaczony na język polski – tłumacz przysięgły) i wysłać skanem na dres e-mail starostwo.goldapskie@post.pl lub faksem: 087 615 44 45. W otrzymanych dokumentach musi być zawarta informacja, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej. Wszelkie informacje udzielone są pod numerem telefonu 087 615 44 16.