Rada Powiatu III kadencji

Skład Rady Powiatu:
 1. Leszek Retel -Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Teresa Żyżyk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Marzanna Marianna Wardziejewska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 4. Alicja Anna Iwaniuk
 5. Jaromir Andrzej Krajewski
 6. Małgorzata Marianna Kuliś
 7. Halina Kunio
 8. Wacław Grenda
 9. Stefan Adam Piech
 10. Grażyna Barbara Senda
 11. Barbara Małgorzata Woźniak
 12. Andrzej Ciołek
 13. Jolanta Mikielska
 14. Aleksandra Anna Retel
 15. Jarosław Podziewski
 Komisja Rewizyjna:
 1. Halina Kunio – przewodniczący
 2. Grażyna Barbara Senda – z-ca przewodniczącego
 3. Wacław Grenda – członek
 Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu:
 1. Jolanta Mikielska – przewodniczący
 2. Barbara Małgorzata Woźniak – z-ca przewodniczącego
 3. Andrzej Ciołek
 4. Jaromir Andrzej Krajewski
 5. Małgorzata Marianna Kuliś
 6. Halina Kunio
 7. Jarosław Podziewski
 8. Grażyna Barbara Senda
Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
 1. Jaromir Andrzej Krajewski – przewodniczący
 2. Aleksandra Anna Retel – z-ca przewodniczącego
 3. Andrzej Ciołek
 4. Alicja Anna Iwaniuk
 5. Stefan Adam Piech
 6. Marzanna Marianna Wadziejewska
 7. Barbara Małgorzata Woźniak
 8. Teresa Żyżyk
Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego:
 1. Małgorzata Marianna Kuliś – przewodniczący
 2. Stefan Adam Piech – z-ca przewodniczącego
 3. Alicja Anna Iwaniuk
 4. Jolanta Mikielska
 5. Aleksandra Anna Retel
 6. Leszek Retel
 7. Marzanna Marianna Wardziejewska
 8. Teresa Żyżyk
 9. Wacław Grenda
 10. Jarosław Podziewski
Zakresy zadań poszczególnych Komisji Stałych Rady zostały określone w regulaminie Rady Powiatu Gołdapskiego stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Powiatu.