Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – odcinek w Powiecie Gołdapskim

Mapa Green Velo - powiat gołdapski

Mapa Green Velo – powiat gołdapski

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, mający blisko 2000 km długości, jest najdłuższą trasą rowerową w Polsce. Przebiega przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (ok. 420 km), podlaskiego (ok. 592 km), lubelskiego (ok. 351 km), podkarpackiego (ok. 428 km) i świętokrzyskiego (ok. 190 km).

Wyjątkowość i różnorodność regionów, przez które prowadzi szlak, podkreślają atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego korytarza po obu stronach trasy.

Green Velo zaczyna się na Żuławach Wiślanych nad Nogatem w miejscowości Kępiny Wielkie, skąd zmierza początkowo na południe, do Elbląga, a następnie na północny wschód wzdłuż Zalewu Wiślanego. W końcowym etapie (woj. świętokrzyskie) szlak mija m.in. Oblęgorek i dociera do Gatnik koło Sielpi Wielkiej, która jest największym ośrodkiem wypoczynkowym w regionie, a następnie do Końskich.

Nad Zalewem rozpoczyna się podróż przez ogromne przestrzenie Warmii. Dalej trasa wkracza na Mazury. Kraina ta zaledwie kilka lat temu znalazła się w finale konkursu na siedem cudów natury. To przestrzeń wyczarowana z wody i obłoków, gdzie niebo i jeziora zdają się ze sobą stykać, tworząc jeden z najpiękniejszych pejzaży w tej części świata.

Szlak biegnie wciąż na wschód, w większej części pośród pól, a więc nietypowo dla Mazur i dociera do granic powiatu gołdapskiego. Przez powiat gołdapski biegnie ponad 80 km trasy rowerowej, z czego na długości 34,6 km spełnia ona wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej – Dział III rozdział 9 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na długości 45,4 km ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych.

Jedną z mijanych atrakcji tego terenu jest piramida grobowa rodu Fahrenheid (z 1811 r.) w Rapie. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy. Dalej od Bań Mazurskich aż do Gołdapi co jakiś czas ze szlakiem spotykać się będzie rzeka Gołdapa „ujarzmiona” Kanałem Brożajckim (z 1733 r.), prawy dopływ Węgorapy. Rzeka ta tworzy jeden z ciekawych, choć rzadko uczęszczanych szlaków kajakowych. Podróżując dalej dojeżdżamy do tzw. „Pięknej Góry” (272 m n.p.m.) należącej do pasma Szeskich Wzgórz na której znajdują się: jedyna w Polsce północno-wschodniej kolej linowo-krzesełkowa oraz ponad kilometrowej długości betonowy tor saneczkowy, który wykorzystywany jest latem i zimą. Na szczycie Pięknej Góry znajduje się kawiarnia obrotowa.

 Następnie szlak prowadzi do miasta Gołdap, leżącego nad Jeziorem Gołdapskim, na skraju Puszczy Rominckiej i tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim. W zabudowie Gołdapi wyróżnia się Rynek Miejski oraz okazała wieża ciśnień z przełomu XIX i XX w., w której obecnie mieści się kawiarnia z widokiem na miasto i jego najbliższe okolice. Miasto ma status uzdrowiska klimatyczno-borowinowego, dlatego co roku przybywa tu rzesza kuracjuszy. Czekają na nich m.in. nowe tężnie solankowe – mikroklimat, jaki powstaje w ich pobliżu, pomaga w leczeniu schorzeń reumatycznych, a także schorzeń narządów ruchu oraz układu oddechowego.

Pokonując kolejne kilometry w kierunku Dubeninek, pośród wielu wzniesień, dotrzemy do nieistniejącej linii kolejowej Gołdap-Żytkiejmy położonej w Puszczy Rominckiej. Znajduje się tu kilka interesujących konstrukcji mostowych. Do najciekawszych i jednocześnie mało znanych należą: trudno dostępne, ukryte między drzewami trójprzęsłowe mosty w Botkunach, łączące brzegi rzeki Jarki, dwa bliźniacze pięcioprzęsłowe mosty kolejowe nad rzeką Bludzią z odległym o kilkaset metrów na wschód trójprzęsłowym pojedynczym wiaduktem nad polną drogą w Kiepojciach. Wiadukt i most w Kiepojciach z czerwonymi łukami ceglanymi ukończono do wybuchu I wojny światowej, natomiast bliźniaczy most betonowy powstał w 1918 r. i z powodu zbliżającego się końca I wojny światowej nie zdążono dokończyć budowy nasypów prowadzących do niego. Impomująca jest kolejna atrakcja budowlana: najsłynniejsze i najwyższe (ponad 36,5 m) mosty kolejowe w Polsce – wiadukty w Stańczykach. Mosty powstały w latach 1912–1926 i stanowią część nieczynnej dziś linii kolejowej, która miała prowadzić na Litwę, ale ostatecznie (z racji zmian politycznych po I wojnie światowej) stała się jedynie lokalną linią łączącą Gołdap z Żytkiejmami. W 1945 r. tory zostały rozebrane i wywiezione przez oddziały Armii Czerwonej.

Ostatnia część przejazdu przez powiat gołdapski to podróż do styku trzech granic – Polski, Litwy i Rosji (obwód kaliningradzki). Miejsce trójstyku oznaczono kamiennym postumentem. Można do niego podejść od strony polskiej i ­litewskiej, natomiast granicy rosyjskiej nie wolno przekraczać.

Podążając dalej wyznaczonym szlakiem zaczynamy odkrywać uroki Suwalszczyzny i województwa podlaskiego.

 Informacje o całym szlaku rowerowym Green Velo można uzyskać na stronie internetowej  http://greenvelo.pl/portal/

 Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie.