Rada Powiatu II kadencji

Komisje
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Jan Wojnar
Zastępca przewodniczącego: Ewa Jankowska
Członek komisji: Jarosław Witkowski

Komisja planowania, budżetu, finansów i promocji powiatu
Przewodniczący: Teresa Żyżyk
Zastępca przewodniczącego: Barbara Woźniak
Członkowie Komisji: Jarosław Podziewski
Leszek Retel
Paweł Ruszewski
Jaromir Krajewski
Paweł Werchowicz
Jan Wojnar

Komisja gospodarki, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Przewodniczący: Jaromir Krajewski
Zastępca przewodniczącego: Ruszewski Paweł
Członkowie Komisji: Dariusz Chałas
Andrzej Ciołek
Alicja Iwaniuk
Ewa Jankowska
Jarosław Podziewski

Komisja zdrowia, oświaty, opieki społecznej i porządku publicznego
Przewodniczący: Leszek Retel
Zastępca przewodniczącego: Alicja Iwaniuk
Członkowie Komisji: Dariusz Chałas
Bogdan Chomyn
Andrzej Ciołek
Paweł Werchowicz
Jarosław Witkowski
Barbara Woźniak
Teresa Żyżyk