Kontakt

 
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ulica Krótka 1
Kod pocztowy 19-500
Miasto Gołdap
Województwo warmińsko – mazurskie
Biuro Obsługi Mieszkańców 87 615 44 44
Sekretariat Starosty i Wicestarosty 87 615 44 55
Fax 87 615 44 45
E-mail starostwo@powiatgoldap.pl
Strona internetowa www.powiatgoldap.pl
Godziny pracy Starostwa
Godziny urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 15:00
Godziny pracy kasy Starostwa: poniedziałek od 7:30 do 14:30, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 14:30, piątek od 7:30 do 14:00
Przerwa w kasie od 10:00 do 10:15
Godziny obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu:
poniedziałek od 7:30 do 14:30,
od wtorku do czwartku od 7:30 do 14:30,
piątek od 7:30 do 14:00
Starosta Krzysztof Kazaniecki
Wicestarosta Marzanna Marianna Wardziejewska
Sekretarz Powiatu Anna Makowska
Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz
 
Numery telefonów w Starostwie
Wydział Organizacyjny
Anna Makowska Naczelnik Wydziału 87 615 44 20
Marcin Radziszewski Starszy inspektor 87 615 44 05
Łukasz Dębowski Starszy Informatyk 87 615 44 05
Anna Fornalska Inspektor 87 615 44 36
Dominika Kozłowska Starszy inspektor 87 615 44 44
Monika Bruszewska Starszy Inspektor
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
87 615 44 08
Alicja Harasimowicz Sekretarka 87 615 44 55
Ewelina Juc Inspektor 87 615 44 04
Zuzanna Lenarczyk-Wróblewska Pomoc administracyjna 87 615 44 04
Agnieszka Wojtala Starszy inspektor 87 615 44 36
Marlena Grażul Pomoc administracyjna 87 615 44 44
 
 
 
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Marta Wiszniewska Naczelnik Wydziału 87 615 44 09
Elżbieta Żero-Olszewska Starszy Inspektor 87 615 44 22
Aleksandra Kokocka Referent 87 615 44 22
Marlena Nagórna Starszy inspektor 87 615 44 24
Jadwiga Steć Pomoc Administracyjna 87 615 44 24
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Łukasz Kacprzyk Naczelnik Wydziału 87 615 44 32
Aneta Piaścik Starszy inspektor 87 615 44 21
Marta Milewska Starszy inspektor 87 615 44 21
Jolanta Pietkiewicz Starszy inspektor 87 615 44 31
Jacek Goljanek Starszy inspektor 87 615 44 21
Wydział Finansowy
Bożena Radzewicz Skarbnik Powiatu 87 615 44 13
Beata Chełska Z-ca Głównego Księgowego 87 615 44 12
Anna Popławska Starszy Inspektor 87 615 44 12
Wiesława Zawadzka Starszy Inspektor 87 615 44 10
Edyta Mielnik Starszy Inspektor 87 615 44 11
Marta Tymczyk Młodszy Referent 87 615 44 17
Wydział Geodezji i Nieruchomości
Karolina Józefowicz Naczelnik Wydziału 87 615 44 26
Piotr Czemeryński Geodeta Powiatowy 87 615 44 29 
Agnieszka Fornalska Starszy Inspektor 87 615 44 25
Karolina Andrzejaczek Starszy Inspektor 87 615 44 27
Karolina Kołtek-Grudzińska Starszy inspektor 87 615 44 27
Karolina Hołub  Inspektor 87 615 44 25
Żaneta Przyborowska Starszy inspektor 87 615 44 06
Karolina Piwko Inspektor 87 615 44 06
Weronika Kuśtowska Młodszy Referent 87 615 44 06
Zuzanna Rozmysłowska-Wasilewska Pomoc administracyjna 87 615 44 29
Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji
 Iwona Dębowska Główny specjalista 87 615 44 16
Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
Magdalena Mackiewicz Główny specjalista 87 615 44 16
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
     
Radca Prawny
Eugeniusz Noga Radca Prawny 87 615 44 14
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Eugeniusz Noga Powiatowy Rzecznik Konsumentów 87 615 44 14
 
 
Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych
Wioletta Anuszkiewicz Główny specjalista 87 615 44 03
Inspektor Ochrony Danych
Aneta Frydrych Inspektor Ochrony Danych 87 615 44 19