Kontakt

 
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ulica Krótka 1
Kod pocztowy 19-500
Miasto Gołdap
Województwo warmińsko – mazurskie
Biuro Obsługi Mieszkańców 87 615 44 44
Sekretariat Starosty i Wicestarosty 87 615 44 55
Fax 87 615 44 45
E-mail starostwo.goldapskie@post.pl
Strona internetowa www.powiatgoldap.pl
Godziny pracy Starostwa
Godziny urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 15:00
Godziny pracy kasy Starostwa: poniedziałek od 7:30 do 15:30, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 14:30, piątek od 7:30 do 14:00
Przerwa w kasie od 10:00 do 10:15
Godziny obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu:
poniedziałek od 7:30 do 15:30,
od wtorku do czwartku od 7:30 do 14:30,
piątek od 7:30 do 14:00
Starosta Marzanna Marianna Wardziejewska
Wicestarosta Andrzej Ciołek
Sekretarz Powiatu Anna Makowska
Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz
 
Numery telefonów w Starostwie
Wydział Organizacyjny
Anna Makowska Naczelnik Wydziału 87 615 44 20
Marcin Radziszewski Robotnik Gospodarczy 87 615 44 05
Alicja Harasimowicz Sekretarka 87 615 44 55
Łukasz Dębowski Starszy Informatyk 87 615 44 05
Anna Ziach Młodszy Referent 87 615 44 36
Dominika Kozłowska Starszy inspektor 87 615 44 44
Katarzyna Kaczanowska Starszy inspektor 87 615 44 36
Monika Bruszewska Starszy Inspektor
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
87 615 44 08
Ewelina Juc Sekretarka 87 615 44 55
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Marta Wiszniewska Naczelnik Wydziału 87 615 44 09
Elżbieta Żero-Olszewska Starszy Inspektor 87 615 44 22
Łesia Predko Inspektor 87 615 44 22
Marlena Nagórna Inspektor 87 615 44 24
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Łukasz Kacprzyk Naczelnika Wydziału 87 615 44 32
Aneta Piaścik Podinspektor 87 615 44 21
Marta Milewska Inspektor 87 615 44 21
Jolanta Pietkiewicz Starszy Inspektor 87 615 44 31
Jacek Goljanek Inspektor 87 615 44 21
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Wioletta Anuszkiewicz Naczelnik Wydziału 87 615 44 03
Anna Podciborska Starszy Inspektor 87 615 44 04
Ewelina Kuczyńska Inspektor 87 615 44 04
Bartosz Zackiewicz Inspektor 87 615 44 07
Wydział Finansowy
Bożena Radzewicz Skarbnik Powiatu 87 615 44 13
Beata Chełska Z-ca Głównego Księgowego 87 615 44 12
Anna Popławska Inspektor 87 615 44 12
Wiesława Zawadzka Inspektor 87 615 44 10
Edyta Mielnik Starszy Inspektor 87 615 44 11
Wydział Geodezji i Nieruchomości

 

Karolina Józefowicz Naczelnika Wydziału 87 615 44 26
Piotr Czemeryński Geodeta Powiatowy 87 615 44 29 
Stanisław Bobrowski Inspektor 87 615 44 06
Agnieszka Fornalska Starszy Inspektor 87 615 44 25
Justyna Buczyńska Podinspektor 87 615 44 25
Karolina Andrzejaczek Starszy Inspektor 87 615 44 06
Karolina Kołtek-Grudzińska Inspektor 87 615 44 27
Ewa Baran Inspektor 87 615 44 06
Karolina Hołub  Młodszy Referent 87 615 44 25
Michał Chrzanowski Młodszy Referent 87 615 44 06
Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji
 Iwona Dębowska Główny Specjalista 87 615 44 16
Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
Magdalena Mackiewicz Starszy specjalista 87 615 44 16
Radca Prawny
Eugeniusz Noga Radca Prawny 87 615 44 14
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Eugeniusz Noga Powiatowy Rzecznik Konsumentów 87 615 44 14
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych
 
Aneta Frydrych
Inspektor Ochrony Danych
87 615 44 36
 
 
 
Biuro projektu „Własna firma w EGO”
 
 Jadwiga Steć Pomoc administracyjna 87 615 44 30