Rada Powiatu IV kadencji

Skład Rady Powiatu:
Stefan Adam Piech  – Przewodniczący Rady Powiatu
Alicja Anna Iwaniuk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Marianna Kuliś – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Andrzej Ciołek
Rafał Górski
Wacław Grenda
Mariusz Kowalczuk
Kozioł Anna Anetta
Jaromir Andrzej Krajewski
Bogdan Michnicz
Piotr Miszkiel
Andrzej Jan Osiński
Leszek Retel
Grażyna Barbara Senda
Marzanna Marianna Wardziejewska