CLXXV (175) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXXV (175) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 8 marca 2024 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna

Wardziejewska