CLXXIX (179) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXXIX(179) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 05 kwietnia 2024 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie korekty zbiorczej informacji dodatkowej za rok 2023.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    

Starosta Gołdapski

  Marzanna Marianna
Wardziejewska