Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) Starosta Gołdapski, wykonując obowiązki organizatora publicznego transportu zbiorowego, ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1. Nazwa i adres organizatora przewozów
Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1,19-500 Gołdap.
2. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy
3.1 Rodzaj transportu.
Publiczny transport zbiorowy na liniach o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.
3.2 Linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna:
a) linia komunikacyjna Gołdap – Skajzgiry przez Rogajny, Żytkiejmy
b) linia komunikacyjna Gołdap – Banie Mazurskie przez Grabowo
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.
5. Przewidywany czas trwania umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
6. Zmiana informacji 
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji.
7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia
– Biuletyn Informacji Publicznej,
– tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
– Strona internetowa organizatora.

Załączniki

Comments are closed.