Obwieszczenie w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed dniem 14 marca 2005 r.

Obwieszczenie
Starosty Gołdapskiego

zawiadamiam mieszkańców powiatu, że zgodnie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r., poz. 1394) z dniem 10 czerwca 2024 r. nastąpi wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed dniem 14 marca 2005 r.

Wygaszenie decyzji dotyczy pojazdów nieposiadających przez okres dłuższy niż 10 lat:

  • ważnego okresowego badania technicznego,
  • polisy OC.

Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych i wolnobieżnych.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone mogą być powtórnie zarejestrowane.

Wykaz pojazdów, dla których z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o ich zarejestrowaniu.

Starosta Gołdapski

(-)

Marzanna Marianna

Wardziejewska

Comments are closed.