Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i komunikacji w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zaprasza rodziców i wychowawców do udziału w warsztatach. Warsztaty są bezpłatne, obejmują cykl 10 spotkań. Zajęcia skierowane są do osób, które chcą doskonalić się w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

Zakres warsztatów:

Budowanie relacji dorosły – dziecko;

Wyrażanie oczekiwań i zasad tak, aby były przez dziecko respektowane;

Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć;

Aktywne, wspierające słuchanie;

Motywowanie dziecka do współdziałania;

Modyfikowanie nieodpowiednich zachowań dziecka;

Uwalnianie dziecka od grania narzuconych mu ról w domu i w szkole;

Wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka;

Budowanie realnego poczucia własnej wartości;

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;

Warsztaty rozpoczną się spotkaniem w siedzibie PCPR w Gołdapi 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 15.30. Kolejne terminy warsztatów  zostaną ustalone podczas spotkania.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi osobiście  lub niżej załączony formularz zgłoszenia mogą przekazać  e-mailowo na adres: pcprgoldap@op.pl

Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.

Materiały

Zgłoszenie do udziału w Szkole dla Rodziców i Wychowawców
SZKOŁA​_DLA​_RODZICÓW​_I​_WYCHOWAWCÓW​_-​_formularz.docx 0.01MB

Comments are closed.