g

OSP Górne i Dunajek podsumowały ubiegły rok

19 marca 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. W spotkaniu udział wzięli druhowie jednostki OSP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku O...
w

Dzień Kobiet w sołeckiej świetlicy

Panie z sołectwa Kozaki z okazji Dnia Kobiet spotkały się 19 marca 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Kozakach. Na zaproszenie pań w spotkaniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który złoży...
ko

Kondolencje

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Beacie i Dariuszowi Jurewiczom z powodu śmierci Córeczki składają Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski wraz z pracownikami Starostwa oraz Leszek Retel Przewodni...
Targi pracy i edukacji - obrazek

Targi Pracy i Edukacji

15 marca w hali sportowo-widowiskowej w Gołdapi odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Uczestników przywitał główny organizator Wojciech Hołdyński dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, a oficjalne...
m

Współpraca powiatu z gminą Gołdap

10 marca 2016 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek gościł burmistrza Gołdapi Tomasza Luto. Panowie podpisali umowę o udzieleniu powiatowi przez gminę Gołdap dotacji celowej. 100 000 zł zostanie przez...
gn

Cyfryzacja w geodezji nabiera rozpędu

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych naszego powiatu trwa od kilku lat. Teraz pojawiła się szansa na pełne ucyfrowienie zasobów geodezyjnych, a to za sprawą możliwości aplikowania w konkursach. Do projekt...
fit

Uroczyste otwarcie mini fit parku przy ZPEW

8 marca 2016r. w obecności przedstawicieli Gołdapskiej Rady Sportu oraz Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, jak również zaproszonych gości, m.in. wicestarosty gołdapskiego G...
s

11 marca – Dzień Sołtysa

Z  okazji Dnia Sołtysa życzymy wszystkim Paniom i Panom Sołtysom powiatu gołdapskiego dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej. Serdecznie dziękujemy za...

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Uprzejmie informujemy, że do Starostwa Powiatowego w Gołdapi wpłynęły dwie oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historycz...