Członkowie Zarządu Powiatu w Gołdapi podpisali list intencyjny o współpracy z Gminą Gori z Gruzji.

9 września 2016 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek wraz członkiem zarządu Bogdanem Michniczem podpisali z Davidem Oniashvili, Burmistrzem Gminy Gori, list intencyjny, będący deklaracją o wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Tomasza Makowskiego oraz Andrzeja Pianki – przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przyszłe wspólne działania mają przyczynić się do zacieśnienia więzi pomiędzy narodem gruzińskim i polskim, poznania narodowych i kulturalnych wartości obu krajów, wsparcia w zakresie praw człowieka, programów społecznych i opieki zdrowotnej. List otwiera także możliwość realizacji wspólnych projektów w obszarach: rolnictwa, ochrony środowiska, infrastruktury sportowej oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Deklaracja partnerów samorządowych sfinalizowana zostanie zawarciem porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Gori a Powiatem Gołdapskim, które będzie szczegółowo regulowało prawa, obowiązki i obszary współpracy. Umowa o współpracy ma zostać uroczyście podpisana w październiku tego roku, podczas obchodów dorocznego święta Gori.[Not a valid template]

Comments are closed.