DZIEŃ WETERANA W OLSZTYNIE

Uroczyste obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość   Rzeczypospolitej Polskiej przypadające na 1 września odbyły się w sali koncertowej Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej  w dniu 08.09.2016 r. Uroczystość rozpoczęto akademią zorganizowaną z tej okazji przez marszałka województwa warmińsko – mazurskiego, wojewodę warmińsko – mazurskiego oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w Olsztynie.

W uroczystości udział wzięli kombatanci z Warmii i Mazur, członkowie organizacji pozarządowych zrzeszających i wspierających kombatantów, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele instytucji współpracujących z organami kombatanckimi oraz młodzież szkolna.

Na zaproszenie marszałka województwa warmińsko – mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w Olsztynie płka  dypl. Andrzeja Szczołka w uroczystości wzięli również udział: wicestarosta gołdapski  Grażyna Barbara Senda oraz Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  Mieczysław Sztabiński.

Podczas akademii do zebranych przemówił marszałek Gustaw Marek Brzezina, wicewojewoda Grażyna Kluge i szef WSzW płk Andrzej Szczołek .

Wręczone zostały również odznaczenia i wyróżnienia:

  • Złote Krzyże Zasługi.
  • Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko Mazurskiego.
  • Medale Pamiątkowe „Obrońcy Ojczyzny 1939 – 1945”.

Trio muzyków Filharmonii Warmińsko –  Mazurskiej  ubarwiło swoim występem akademie a na zakończenie wystąpiła Orkiestra Wojska 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga.[Not a valid template]

Comments are closed.