Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Warmińsko Mazurski Fundusz NA START

Zapraszamy osób bezrobotne, nieaktywne zawodowo, studentów, absolwentów uczelni oraz osoby pracujące, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej do skorzystania z pożyczek dostępnych w ramach projektu „Warmińsko Mazurski Funduszu NA START”. Fundusz utworzony został w 2013 roku przez Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

O pożyczkę ubiegać się mogą osoby, ktore mieszkają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, nie prowadziiły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment przystąpienia do projektu i zamierzają zarejestrować działalność na terenie województwa.

Maksymalna kwota pożyczki to 50.000,00 zł, na 5 lat, przy oprocentowaniu preferencyjnym 0,5% w skali roku, z możliwością 12-miesięcznej karencji.

Otrzymane środki mogą być wykorzystane na sfinansowanie kosztów obrotowych i inwestycyjnych związanych z uruchamianą działalnością w szczególności na: nabycie środków trwałych, budowę, rozbudowę, adaptację lub remont budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych, zakup maszyn i urządzeń w tym również środków transportu, zakup oprogramowania informatycznego, licencji i wydatki na promocję działalności gospodarczej. Wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.

Informacje: Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’, Punkt Współpracujący w Węgorzewie, ul. Gen. Józefa Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo,

e-mail:mikropozyczkinastart@wp.pl,www.mikropozyczki.screp.pl, www.facebook.com/Stowarzyszenie CREP

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Warmińsko Mazurski Fundusz NA START -plakat

Comments are closed.