Bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI FE) w Ełku we współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców

Spotkanie poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z LPI FE w Ełku oraz eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania

19 października 2016 roku

Ełk: Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6, 19-300 Ełk

Początek od godz. 9:15.

Warunki uczestnictwa

1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy LPI w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 12 października 2016 r. do godz 14,
2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

LokalnyPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

tel. 87 734 11 09/10; 87 610 07 77,

email: lpielk@warmia.mazury.pl

 

Ramowy program spotkania

„Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla Przedsiebiorców”

Termin:

19 października 2016 r.

Miejsce spotkania:

Miejsce zostanie ustalone w późniejszym terminie

 

Godziny Zakres ramowy spotkania
 

9:15 – 9:30

 

Rejestracja uczestników spotkania
9:30 – 9:40 Wprowadzenie w tematykę spotkania.

Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

9:40 – 11.10  

Działania  realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

 

11:10 – 11:20 Przerwa
 

11:20 – 12:05

 

Oferta  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego
w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
12:05 – 12:20 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Comments are closed.