Zabytki Parafii w Żabinie oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Tatyzy 9 dofinansowane

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gołdapskiego, których realizację w danym roku wspiera powiat.

W tym roku wpłynęły dwie oferty i obie, po uzyskaniu  pozytywnej opinii zespołu oceniającego wnioski, otrzymały dofinansowanie. I tak, dzięki dotacji z powiatu zostaną zrealizowane zadania:

– „Odświeżenie wnętrza kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Żabinie” (Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie)

oraz

– „Wykonanie remontu dachu i elewacji” (Dom Wspólnoty Mieszkaniowej Tatyzy 9).

Podpisanie umów na realizację ww. zadań przez przedstawicieli zarządu wspólnoty, parafii oraz zarządu powiatu w Gołdapi odbyło się 29 marca 2016 r.

 

[Not a valid template]

 

Comments are closed.