Wstrzymanie pozyskania ślimaka winniczka na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że w latach 2024-2025 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie będzie prowadzony zbiór ślimaka winniczka Helix pomatia i zezwolenia na pozyskanie tego gatunku nie będą wydawane.

Jest to spowodowane tym, że wykazano zmniejszenie się liczby stanowisk występowania i zagęszczenia osobników ślimaka winniczka. Wyniki monitoringów jednoznacznie wskazały na osłabienie populacji tego gatunku w województwie warmińsko-mazurskim i konieczność jej ochrony.

Komunikat w powyższej sprawie znajduje się na stronie internetowej RDOŚ w Olsztynie https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/pozyskanie-slimaka-winniczka-na-warmii-i-mazurach-wstrzymane .

Comments are closed.