INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Gołdapi Uchwałami Nr: 71/2016 i 72/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, przeznaczył do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu Gołdapskiego, oznaczone numerami geodezyjnymi działek: 1291/34 o powierzchni 0,0466 ha, położoną w Gołdapi przy ul. Pod Piękną Górą oraz 440/1 o powierzchni 0,0054 ha, położoną we wsi Banie Mazurskie przy ul. Topolowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Comments are closed.