Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu 

„Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

 

Projekt „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” stanowi aktualizację dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego we wrześniu 2010 roku uchwałą Nr XLIII/831/10.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 15 marca 2016 do 18 kwietnia 2016 roku. Opinie, uwagi można zgłaszać na formularzach konsultacji społecznych, które wraz z projektami dokumentów znajdują się poniżej.  Dokumenty do wglądu znajdują się również w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn, pokój nr 211 w godzinach pracy Urzędu.

 

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów biznesowych z branży turystycznej i okołoturystycznej, partnerów społecznych oraz osoby prywatne.

Wszelkie uwagi i wnioski, w formie wypełnionych formularzy konsultacyjnych należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: dt@warmia.mazury.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn;
  • bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn, pokój nr 211 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Turystyki w godzinach pracy Urzędu.

 

Opinie i uwagi z datą wpływu przed 15 marca 2016 r. i po 18 kwietnia 2016 r., jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju turystyki w województwie na spotkania konsultacyjne w:

  • Ełku – 06.04.2016 r., ul. Sikorskiego 5a, sala konferencyjna,
  • Elblągu – 07.04.2016 r., plac Jagiellończyka 1, mała sala kinowa,
  • Olsztynie – 08.04.2016 r., ul. Emilii Plater, sala sesyjna.

 

Szczegółowe informacje o spotkaniach będą umieszczone na stronie:  www.warmia.mazury.pl w zakładce TURYSTYKA I PROMOCJA –> STRATEGIA I ANALIZY Z ZAKRESU TURYSTYKI.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie:

www.warmia.mazury.pl w zakładce TURYSTYKA I PROMOCJA –> STRATEGIA I ANALIZY Z ZAKRESU TURYSTYKI, w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

http://www.warmia.mazury.pl/turystyka/analizy-z-zakresu-turystyki

 

 

Comments are closed.