XV rocznica powstania powiatów

XV rocznica powstania powiatów

W sobotę, 2 lipca 2016 odbyły się w Łobzie obchody XV rocznicy powstania 7 powiatów: gołdapskiego, łobeskiego, brzezińskiego, leskiego, sztumskiego, wschowskiego, węgorzewskiego. W uroczystościach wzięli udział starosta gołdapski Andrzej Ciołek, sekretarz Marek Aleksander Miros, przewodniczący komisji rewizyjnej Rafał Górski oraz członek zarządu Bogdan Michnicz. Obchody połączone były z Dniami Łobza, podczas których odbyły się m.in. uroczysta Sesja Rady Powiatu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy budynku Starostwa, konkursy, koncerty, biegi uliczne, turnieje, degustacja potraw regionalnych w wykonaniu zawodowych kucharzy i wiele innych. Był to weekend pełen emocji i atrakcji. Spotkanie było okazją do zaprezentowania osiągnięć i problemów siedmiu powołanych powiatów. W imieniu powiatu gołdapskiego prezentacji dokonał starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Powołanie samorządów terytorialnych było doniosłym aktem o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym. Znaczenie samorządu terytorialnego znajduje wyraźne odbicie w wielu aktach prawnych. Uznano go za formę organizacji życia publicznego, który wykonuje zadania wynikające z ustaw oraz zadania publiczne zlecone przez administrację rządową. Pogłębieniem idei samorządności było powołanie w styczniu 1999 roku 16 województw, 65 powiatów grodzkich oraz 308 powiatów ziemskich. Z dniem 1 stycznia 2002 roku utworzono dodatkowo 7 powiatów, wśród których znajdował się Powiat Gołdapski. Decyzję tą podjął rząd premiera Jerzego Buzka 31.05.2001 roku.

Premier Jerzy Buzek za pośrednictwem przekazu video przekazał pozdrowienia i życzenia mieszkańcom 7 powiatów oraz Samorządowej Polsce.  Na prośbę premiera przekaz ten poprzedziło wystąpienie sekretarza Marka Mirosa, który w skrótowy sposób przedstawił historię samorządności począwszy od 1980 roku, a skończywszy na 31.05.2001 roku.

[Not a valid template]

Przekaz premiera Jerzego Buzka znajduje się pod linkiem: http://powiatgoldap.pl/160629%20Mep%20Buzek.mp4

Comments are closed.