Cecylia Tomczyk zasłużona dla sportu

Dzisiaj miało miejsce miłe i uroczyste wydarzenie, a mianowicie wręczenie brązowej odznaki „Za Zasługi dla Sportu” Pani Cecylii Tomczyk. Z wnioskiem do Ministra Sportu i Turystyki wystąpił starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Należy podkreślić, iż inicjatywa wyszła od Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich Pani Edyty Izbickiej  (przypomnijmy, iż starosta gołdapski Andrzej Ciołek kilka miesięcy temu zaprosił mieszkańców powiatu do zgłaszania kandydatów do odznaki „Za zasługi dla sportu”. Stosowna informacja ukazała się na stronie Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz gołdapskich portalach internetowych).

Pani Cecylia Tomczyk swoimi działaniami na rzecz sportu oraz zaszczepianiem wśród dzieci i młodzieży pasji sportowych, w pełni zasłużyła na to zaszczytne wyróżnienie.

Pani Cecylia Tomczyk jest od 24 lat nauczycielką wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jabłońskich. Była założycielką Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jabłońskie” i przez 10 lat prezesem tego klubu. Nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Piłki ręcznej oraz Polskim Związkiem Badmintona, dzięki którym otrzymała sprzęt sportowy, wykorzystywany w szkole w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.  Współpracowała również z innymi instytucjami działającymi na rzecz sportu, m.in. Szkolnym Związkiem Sportowym i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Planowała i organizowała nieodpłatnie pozalekcyjne życie sportowe uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

Angażowała wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Były to różne zajęcia, m.in. z tenisa stołowego, tańca, piłki nożnej, sportów zimowych, piłki ręcznej, fitnessu, zajęć lekkoatletycznych, wycieczki rowerowe, wycieczki na Piękną Górę na narty, snowboard, na lodowisko. Organizowała Dni Sportu w szkole. Realizowała programy zdrowotne, m.in.: „Trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę”, „Astma”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie Mamo”, „Cukrzyca”, „Aids- ciągle groźny”.

Pani Cecylia swoją postawą i zaangażowaniem inspirowała do aktywności fizycznej. Przygotowywała zawodników do udziału w zawodach sportowych i to w różnorodnych dyscyplinach, osiągając wysokie wyniki. Na wyróżnienie zasługuje udział podopiecznych Pani Cecylii w roku 2001 i 2002 w Ogólnopolskim Turnieju w mini piłce nożnej dziewcząt „Z podwórka na stadion”.

Serdecznie gratulujemy![Not a valid template]

Comments are closed.