Wybrano nowego prezes Koła Powiatowego ZKRP i BWP

W środę, 7 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła Powiatowego ZKRP i BWP. Wydarzenie patronatem objął starosta gołdapski Andrzej Ciołek. W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd, na czele którego stanął mł. chor. Tomasz Witkowski. Serdecznie gratulujemy.

Ogromne wyrazy uznania należą się ustępującym władzom, zwłaszcza wieloletniemu prezesowi Koła por. w st. spocz. Mieczysławowi Sztabińskiemu, który wkładał wiele serca w swoją działalność. Dziękujemy…

Comments are closed.