XXXIV (34) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXXIV (34) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
ul. Księdza Popiełuszki 2, (sala gimnastyczna)

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. Odwołania radnej z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi,
    2. Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi.
  4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

(-) Anna Falińska