LXXVIII (78) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXVIII (78) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 31 marca 2021 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2020 – referuje Skarbnik Powiatu:
    1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
    2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
    3. Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
    4. Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
    5. Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi,
    6. Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
    7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
    8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
    9. Starostwo Powiatowe w Gołdapi
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r. – referuje Prezes Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska