II (2) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na II (2) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 15 maja 2024 roku o godz. 13.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  4. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi,
  5. ustalenie Wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego,
  6. powołanie Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  8. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi.
  9. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., 107) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

/-/ Piotr Rant