XV (15) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XV (15) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 1250
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska