LVIII (58) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

 

Proponowany porządek obrad LVIII (58) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 września 2020 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazerskich w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego nr 9/2020 pod tytułem „Organizacja XXXII Mazurskiego Biegu Ulicznego” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyboru banku będącego organizatorem emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Gołdapskiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego do dokonania czynności prawnych – referuje Skarbnik Powiatu.
  2. zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnych – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi – referuje Starosta Gołdapski.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska