LIX (59) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LIX (59) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 9 października 2020 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.                                                                     

 

                                                                                                      Starosta Gołdapski

                                                                                    Marzanna Marianna Wardziejewska