IX (9) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na IX (9) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
 w dniu 17 maja 2019 roku o godz. 1530 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej GoldMedica Sp. z o. o. na zakup sprzętu medycznego – defibrylator – z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi,
  2. wyrażenia poparcia w dążeniu mieszkańców ulic: Suwalskiej, Kolejowej, 1-go Maja, Świerkowej, Zatorowej i ulic sąsiadujących do zmiany przebiegu projektowanej drogi wojewódzkiej DW 651, która pozwoli na przekierowanie ruchu samochodów ciężarowych poza obszar miasta,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2019.
 4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

   

 Przewodnicząca Rady Powiatu

 Anna Falińska