II (2) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na II (2) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 12.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego,
    2. powołania Komisji Rewizyjnej,
    3. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

 Anna Falińska