I (1) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

 

Zapraszamy na I (1) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 10.00

 

Porządek posiedzenia:                                                                                                         

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2019 :
    1. opinia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego – referuje Sekretarz Powiatu.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Wnioski Komisji.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 

Marek Kuskowski