I (1) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad I(1) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28  listopada 2018 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu  na 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2019.” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmianująca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego – referuje Sekretarz Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska