I sesja Rady Powiatu w Gołdapi

PORZĄDEK I SESJI RADY POWIATU GOŁDAPSKIEGO

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu Gołdapskiego.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu Gołdapskiego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Gołdapskiego.

 

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu Gołdapskiego wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.