Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w powiecie gołdapskim

W pięknych okolicznościach przyrody dziś o godzinie dwunastej w kawiarni obrotowej na szczycie Pięknej Góry odbył się Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Konwentu Jan Harhaj Starosta Lidzbarski witając zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Andrzej Zakrzewski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Janusz Dzisko Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Pan Krzysztof Kuriata Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Panie i Panowie Starostowie powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Następnie Pani Marzanna Marianna Wardziejewska jako gospodyni spotkania przywitała zgromadzonych w powiecie gołdapskim. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego konwentu kolejni prelegenci przedstawili istotne zagadnienia ujęte w programie spotkania. Głównym tematem było funkcjonowanie szpitali powiatowych, w tym przede wszystkim nowe koncepcje świadczonych usług medycznych. Podkreślono również liczne problemy na rynku pracy lekarzy co szczególnie istotne, także z perspektywy naszego powiatu. W dalszej kolejności omówiono kwestie związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w naszym województwie, a następnie podsumowano współpracę samorządów w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020/2021 oraz przedstawiono informacje związane z organizacją dyżurów aptek. Nie zabrakło przybliżenia danych na temat możliwości pozyskiwania środków w perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Comments are closed.