Zajęcia klubowe w WTZ – nabór wniosków

Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie informuje, że termin II tury naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym, wyznaczony jest od 1 do 30 czerwca 2024 r.

Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.) oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Więcej informacji na www.pfron.org.pl

Comments are closed.