Powiat Gołdapski otrzymał wsparcie finansowe na realizację  zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

Powiat Gołdapski otrzymał wsparcie finansowe na realizację  zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Wśród beneficjentów „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2024 roku są trzy szkoły, dla których Powiat Gołdapski jest organem prowadzącym:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi – 12 000,00 zł
  • Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi – 12 000,00 zł
  • Zespól Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – 3 900,00 zł

Pozyskane środki zewnętrze to kwota 27 900,00 zł, natomiast wkład własny powiatu gołdapskiego wynosi 6 975,00 zł.

Otrzymane środki, finansowe będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Comments are closed.