XCVII(97) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCVII(97) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 12.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
 3. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
 4. projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028- referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek