Post of the day

Uwaga! Informacja!

I N F O R M A C J A  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2017 Starosty Gołdapskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku dzień 14 sierpnia (poniedziałek) 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi, natomiast dnia 5 sierpnia (sobota) 2017 r. Starostwo Powiatowe będzie czynne w godz. 7.30- 16.00…

więcej