Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi zdobył Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

29 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. W ramach  II edycji tego projektu Kapituła Konkursu, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły i placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Wśród wyróżnionych szkół znalazł się Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Wyróżnienie odebrała dyrektor szkoły Anna Kuskowska wraz z koordynatorem projektu Teresą Sowulewską.

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawany jest na okres 3 lat w uznaniu działań podejmowanych przez szkoły i placówki na rzecz kształtowania tożsamości narodowej i upowszechniania wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijania kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia  i wychowania patriotycznego. Za realizację zadań odpowiedzialne były: Teresa Sowulewska, Monika Karniłowicz, Anna Milewska,Urszula Sielawa, Anna Okinczyc.

Dziękujemy i gratulujemy nauczycielom oraz  uczniom ZPEW. Szczególne podziękowania kierujemy do instytucji  kultury i szkół w naszym mieście, z którymi współpracujemy.

ZPEW w Gołdapi

Comments are closed.