Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza
do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Podobnie jak w zeszłych latach tematyka Konkursu „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-III

III grupa – szkoły podstawowe klasy IV – VI

IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII- VIII

V grupa – szkoły ponadpodstawowe

VI grupa – dorośli

Każdy autor może wykonać i przesłać od 1 do 5 prac. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych.

Prace na eliminacje powiatowe należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap w terminie do 30 grudnia 2019 roku,
do godz. 1500 Do prac należy dołączyć metryczki (w załączeniu). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.zosprp.pl/?q=node/366

https://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/PRAWO%20REGULAMINY/Metryczka%20konkurs%20plastyczny%20RODO%202019.pdf

Comments are closed.