Umowy o dofinansowanie projektów edukacyjnych podpisane

28 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisano dwie umowy o dofinansowanie dużych projektów edukacyjnych dedykowanych Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz Zespołowi Szkół Zawodowych w Gołdapi.

W 2016 r. Rada Powiatu w Gołdapi wyraziła zgodę na złożenie wniosków aplikacyjnych i przystąpienie do realizacji projektów „Świat bez tajemnic” oraz „Szkoła naszych oczekiwań”  w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjentem projektu „Świat bez tajemnic” jest Powiat Gołdapski, natomiast realizacja odbywać się będzie w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Całkowity budżet projektu wyniesie 430 543,10 złotych. Wymagany wkład własny Powiatu Gołdapskiego w wysokości 29 996,16 złotych zostanie wniesiony do projektu w formie wolontariatu nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjno –Wychowawczych w Gołdapi.

W ramach projektu sfinansowane zostaną działania:

  1. Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności u uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych.
  2. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.
  3. Wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni specjalistycznych w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi.

Projekt „Szkoła naszych oczekiwań” realizowany będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w okresie od 01.02. 2017 r. do 31.01.2019 r. Środki na realizację projektu pochodzić będą w 90% ze środków europejskich. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 836 600,06 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% wartości, tj. 93 177,79 zł, który zostanie pokryty z budżetu powiatu gołdapskiego.

Zadaniami finansowanymi w ramach projektu są kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uczniów, staże/praktyki dla 76 uczniów w rzeczywistych warunkach pracy, studia podyplomowe, kursy i staże w zakładach pracy dla 5 nauczycieli zawodu oraz utworzenie profesjonalnej spawalni z 6 stanowiskami.

Sygnatariuszami umowy o dofinansowanie podczas dzisiejszego spotkania w Instytucji Zarządzającej RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020 po stronie powiatu byli: starosta gołdapski Andrzej Ciołek, wicestarosta Grażyna Barbara Senda oraz skarbnik powiatu Bożena Radzewicz.

Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy satysfakcji uczniów uczęszczających do szkół, którym dedykowane zostaną środki unijne.

Iwona Zegarowicz

Główny specjalista ds. edukacji

[Not a valid template]

Comments are closed.