Czwartkowa sesja pod znakiem podziękowań i gratulacji

Czwartkowa (37) sesja Rady Powiatu upłynęła pod znakiem podziękowań i gratulacji. Starosta gołdapski Andrzej Ciołek i przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech skierowali wyrazy uznania w kierunku insp. Andrzeja Żylińskiego, asp. szt. Marty  Andruczyk, mjra SG Marcina Sobolewskiego, sierż. szt. SG Tomasza Dyniszuka oraz laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS.

Na początku starosta i przewodniczący Rady Powiatu pogratulowali i wręczyli nagrody laureatom oraz wyróżnionym w  Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS pt. „HIVokryzja”. Wzięło w nim udział sześcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych, po troje z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi i Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Laureatami konkursu zostali uczniowie z LO:

       I miejsce Aleksandra Wierzbicka

       II miejsce Anita Ordowska

       III miejsce Edyta Hornostaj

Wyróżnienia otrzymali również uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi: Kamila Świąder,  Monika Aneszko, Gabriel Sziliński.

Pełen uznania za zasługi, starosta gołdapski Andrzej Ciołek skierował wyrazy wdzięczności do insp. Andrzeja Żylińskiego, który przez wiele lat pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi. Starosta serdecznie podziękował za lata dobrej współpracy i działania na rzecz powiatu gołdapskiego. Wyraził wdzięczność za realizację inicjatyw na rzecz wzmocnienia roli i rozwoju ziemi gołdapskiej. Podkreślił, że to między innymi dzięki insp. Żylińskiemu powiat gołdapski może cieszyć się z nowej siedziby Komendy Policji. Pogratulował także objęcia zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Olecku oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Kolejna fala podziękowań spłynęła na funkcjonariuszkę Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Asp. szt. Marta  Andruczyk pełna poświęcenia i oddania, dzielnie realizowała projekt „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM”, realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Dzięki jej pracy na drogach naszego powiatu zanotowano spadek wypadków z udziałem pieszych.

Wyjątkowe podziękowania oraz wyrazy uznania za wykazanie wzorowej postawy obywatelskiej otrzymali również funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gołdapi. Mjr SG Marcin Sobolewski wspólnie z sierż. szt. SG Tomaszem Dyniszukiem nie bacząc na niebezpieczeństwo podjęli zdecydowaną akcję ratując z pożaru mieszkańców powiatu gołdapskiego. Starosta pogratulował wyjątkowego zaangażowania, a w  szczególności godnej podziwu odwagi, która powinna stanowić wzór dla wszystkich obywateli.

Podczas sesji Rada Powiatu uchwaliła budżet powiatu na rok 2017. W budżecie zostały zabezpieczone środki w  wysokości  1 230 000,00 zł na objęcie udziałów w spółce GoldMedica w Gołdapi. Ponad milion złotych dedykowany szpitalowi pozwoli przede wszystkim na poprawę stanu infrastruktury szpitala oraz umożliwi jego dalszy rozwój. Biorąc pod uwagę budżet powiatu i jego ograniczone dochody należy podkreślić, że wyasygnowane środki finansowe stanowią znaczącą kwotę w budżecie powiatu.

Na zakończenie, po wnioskach, głosowaniach i innych zwyczajowych elementach sesji, korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia obecni na sali złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.

[Not a valid template]

Comments are closed.